Navigation Menu+

Technológia

Nízkoenergetické domy

 

Nízkoenergetický dom alebo nízkoenergetický ekologický dom  je dom, v ktorom sa ročne na zabezpečenie tepelnej pohody spotrebuje 15 až 50 kWh/m2 obývanej plochy.
Rozdelenie domov na bežný dom (súčasná výstavba), dom nízkoenergetický a pasívny dom vychádza z celkovej spotreby energie, uvádzanej v kW za rok.

Aké parametre by mala nízkoenergetická stavba spĺňať?

  1. technické parametre nízkoenergetického domu
  2. parameter úspornosti
  3. parameter reálnej spotreby

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someone