Navigation Menu+

ATHOS

OBYTNÉ MIESTNOSTI 4

ZASTAVANÁ PLOCHA 97,5 m²

OBOSTAVANÝ PRIESTOR 354,2 m³

CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA 82,3 m²

CELKOVÁ OBYTNÁ PLOCHA 57,7 m²

VÝŠKA STRECHY 3,7 m